Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Uwaga !

W dniu 22 kwietnia br. Filia w Kostrzynie nad Odrą będzie NIECZYNNA.

Prosimy sprawy załatwiać w Filii PUP w Witnicy lub w Gorzowie Wlkp. lub poprzez praca.gov.pl.

Od 10 kwietnia br. Filia w Kostrzynie nad Odrą CZYNNA w godz. 7:30 - 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
 

Zasady obsługi klientów w budynku urzędu od 3 lipca 2023 r.
 
 
Informujemy, że stan zagrożenia epidemicznego, który wprowadzono w Polsce od 16 maja 2022 r., został odwołany 1 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1118). Podstawa prawna: Rozporządzenie Minista Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 

Sprawy można załatwiać osobiście lub w formie elektronicznej  poprzez portal praca.gov.pl lub EPUAP, lub telefonicznie lub poprzez
e-mail: zigo@praca.gov.pl lub listownie. Korespondencję można pozostawić w informacji urzędu w godzinach urzędowania.  

Telefony do pracowników PUP:
 
Zgłoszenie oferty pracy, obsługa pracodawców Tel. 95 7360 664
Zatrudnianie cudzoziemców Tel. 95 7360 665
Tel. 95 7360 667
Prace interwencyjne Tel. 95 7360 653
Staże, Roboty publiczne, Bony na zasiedlenie, PSU, CIS  Tel. 95 7360 658
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Tel. 95 7360 652
Środki na podjęcie działalności gospodarczej,  PFRON Tel. 95 7360 655
Refundacje kosztów wynagrodzeń DPS / WRiSPZ Tel. 95 7360 657
Oferty pracyskierowanie na staż  Tel. 95 7360 604   
KFS / SZKOLENIA
Opłaty: nostryfikacyja dyplomu / ukończenia studiów
Tel. 95 7360 663 
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Tel. 95 7360 601
Tel. 95 7360 602
Tel. 95 7360 603
Tel. 95 7360 606
Tel. 95 7360 612
Informacja / Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy / Oferty pracy  - w języku ukraińskim 
Flaga UA
Tel. 95 7360 613
Wydawanie zaświadczeń Tel. 95 7360 693
Dodatki aktywizacyjne, Opieka nad dzieckiem / Osobą zależną, Zwrot kosztów dojazdu  Tel. 95 7360 689
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Tel. 95 7360 688

Filia w Kostrzynie n/Odrą  
 
Tel. 95 7522 188
email: zigoko@praca.gov.pl
Filia w Witnicy  Tel. 95 7515 032
email: zigowi@praca.gov.pl
INFORMACJA URZĘDU  Tel. 95 7360 640
SEKRETARIAT (PUP Gorzów Wlkp.) Tel. 95 7360 643
email: zigo@praca.gov.pl
 
 

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy odbywa się osobiście (prosimy umówić się na termin osobistej rejestracji) lub elektronicznie z wykorzystaniem poniższych rozwiązań:
  • prerejestracja, która polega na złożeniu do Urzędu wniosku w postaci elektronicznej
    za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl. Osoba ma możliwość umówienia się do Urzędu w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników – pracownik Urzędu Pracy telefonicznie skontaktuje się z osobą w celu uzgodnienia szczegółów;
  • pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do Urzędu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym https://www.praca.gov.pl (Instrukcja  - Elektroniczna rejestracja przez internet). W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta w Urzędzie. 
Informujemy, że osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl. Profil zaufany można założyć również poprzez platformę Envelo (Poczta Polska).
 
 
Instrukcja -  Jak założyć Profil Zaufany. Profil można założyć również poprzez platformę Envelo (Poczta Polska),
Instrukcja  - Elektroniczna rejestracja przez internet.


Aktualne oferty pracy, staże, praktyki zawodowe są publikowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Współpraca z pracodawcami: wszystkie wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się o organizację staży, refundację kosztów zatrudnienia, prac interwencyjnych, zatrudnianiem cudzoziemców, zgłoszenie oferty pracy, itp., można załatwiać osobiście lub kierować do urzędu za pośrednictwem usług elektronicznych lub drogą pocztową lub pozostawić w informacji urzędu w godzinach urzędowania.

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w każdy czwartek - telefonicznie 95 7360 643 w godzina 14:30 – 15:30.

 

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Franciszka Walczaka 110
66-400 Gorzów Wielkopolski,
Sekretariat tel. (95) 73 60 643
fax (95) 73 60 669
e-mail: zigo@praca.gov.pl
ePUAP: /PUP_Gorzow_Wlkp/SkrytkaESP
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 4
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax (95) 75 22 188
e-mail: zigoko@praca.gov.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Witnica

ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica
tel./fax (95) 751 50 32
e-mail: zigowi@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę