Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim


Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zasady obsługi klientów w budynku urzędu od 1 czerwca br.
 
Szanowni Państwo,

Informujemy, że została otwarta bezpośrednia obsługa w siedzibie urzędu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników urzędu, obsługiwani są klienci z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz następujących zasad:
 
 • klienci proszeni są o umówienie wizyty telefoniczne lub przy wejściu do budynku z pracownikiem urzędu,
 • na terenie urzędu obowiązuje noszenie maseczki i dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu 2 metrów pomiędzy osobami, 
 • na jedno stanowisko pracy (urzędnika) w pomieszczeniu może przebywać tylko jeden klient,
 • klienci będą obsługiwani bez osób towarzyszących (nie dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych),
 • przy wejściu do budynku osoba zostanie poproszona o podanie imienia, nazwiska, daty i godziny wizyty oraz nazwiska pracownika, z którym jest umówiona na wizytę,
 • klienci, którzy nie spełniają wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych nie będą obsługiwani,
 • w siedzibie urzędu mogą przebywać wyłącznie osoby, które są obsługiwane,
 • mając na celu  zminimalizowanie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, zwracamy się z prośbą o ograniczenie w miarę możliwości wizyt w urzędzie, o ile nie są one konieczne,
 • prosimy o załatwianie spraw, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem poprzez portal praca.gov.pl lub EPUAP, lub telefonicznie lub poprzez email: zigo@praca.gov.pl lub listownie
 • korespondencję do urzędu można pozostawić w skrzynce podawczej przed wejściem do budynku, w godzinach urzędowania.

Telefony PUP:
 
Zgłoszenie oferty pracy Tel. 95 7360 661
Zatrudnianie cudzoziemców Tel. 95 7360 665
Tel. 95 7360 667
        Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:
 • Pożyczka niskoprocentowa,
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,
Tel. 95 7360 609
Tel. 95 7360 676
Tel. 95 7360 667
Tel. 95 7360 668
Tel. 603 171 347
Tel. 603 171 071
 • Pożyczka dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.
Tel. 95 6360 655
Tel. 95 7360 674
Tel. 95 7360 609

Tel. 95 7360 658
Tel. 95 7360 691
Prace interwencyjne Tel. 95 7360 653
Organizacja staży  Tel. 95 7360 658
Refundacje kosztów wyposażenia Tel. 95 7360 652
Dotacje na działalność, PFRON Tel. 95 7360 655
Bony na zasiedlenie, PSU, CIS, Refundacja wynagrodzeń Tel. 95 7360 654
Skierowanie na staż, rozliczenie stażu, oferty pracy Tel. 95 7360 660
KFS / SZKOLENIA Tel. 95 7360 663
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Tel. 95 7360 601
Tel. 95 7360 604
Tel. 95 7360 608
Tel. 95 7360 612
Wydawanie zaświadczeń Tel. 95 7360 693
Dodatki aktywizacyjne, wypłata świadczeń Tel. 95 7360 689
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Tel. 95 7360 688
Filia w Kostrzynie n/Odrą Tel. 95 7522 188
Tel. 603 171 347
email: zigoko@praca.gov.pl

Filia w Witnicy 
 
Tel. 95 7515 032
Tel. 603 171 071
email: zigowi@praca.gov.pl
INFORMACJA URZĘDU  Tel. 95 7360 640
SEKRETARIAT (PUP Gorzów Wlkp.) Tel. 95 7360 643
email: zigo@praca.gov.pl
  Link do zadań w ramach Tarczy Antykryzyzowej relizowanych przez WUP i PUP,
Link do zadań relizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej przez ZUS.
 
Instrukcja -  Jak założyć Profil Zaufany. Profil można założyć również poprzez platformę Envelo (Poczta Polska),
Instrukcja  - Elektroniczna rejestracja przez internet.

Dodatkowe informacje na temat pracy urzędu.

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Franciszka Walczaka 110
66-400 Gorzów Wielkopolski,
Sekretariat tel. (95) 73 60 643
fax (95) 73 60 669
e-mail: zigo@praca.gov.pl
ePUAP: /PUP_Gorzow_Wlkp/SkrytkaESP
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 4
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax (95) 75 22 188
e-mail: zigoko@praca.gov.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Witnica

ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica
tel./fax (95) 751 50 32
e-mail: zigowi@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę