Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Uwaga !  W dniu 04.06.2021 r. (piątek) URZĄD i FILIE URZĘDU NIECZYNNE.
Prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej poprzez praca.gov.pl lub ePUAP.  Przepraszamy za utrudnienia. 

Zasady obsługi klientów w budynku urzędu 
 
Szanowni Państwo,

W związku z ogłosznym na terenie kraju stanem epidemii oraz stale rosnącą liczbą zachorowań związanych z koronawirusem, podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, kierując się dobrem klientów jak i pracowników urzędu, informujemy, że od dnia 12 października 2020 r. do odwołania wprowadzone zostaje ograniczenie bezpośredniej obsługi klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz Filiach w Kostrzynie nad Odrą i Witnicy. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Pracownicy nie przerywają pracy. Kontakt z urzędem będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Prosimy o załatwianie spraw, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem poprzez portal praca.gov.pl lub EPUAP, lub telefonicznie lub poprzez email: zigo@praca.gov.pl lub listowniekorespondencję do urzędu można pozostawić w skrzynce podawczej przed wejściem do budynku, w godzinach urzędowania.


Kontakt bezpośredni z pracownikami urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub emailowym. Osoby umówione na wizytę zobowiązane będą zdezynfekować ręce, mieć zasłonięte usta i nos, poddać się pomiarowi temperatury oraz podać dane personalne i wypełnić ankietę oceny ryzyka zakażenia koronawirusem. Osoby umówione przed 12.10.2020 r. będą obsługiwane z zachowaniem ww. zasad.

Telefony do pracowników PUP:
 
Zgłoszenie oferty pracy Tel. 95 7360 616
Zatrudnianie cudzoziemców Tel. 95 7360 661
Tel. 95 7360 667
Tel. 95 7360 665
        Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:
 • Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • Pożyczka niskoprocentowa,
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,
Tel. 95 7360 601
Tel. 95 7360 657
Tel. 95 7360 667
Tel. 95 7360 660
 
 • Pożyczka dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.
Tel. 95 7360 655


Tel. 95 7360 658
Tel. 95 7360 691
Prace interwencyjne Tel. 95 7360 653
Organizacja staży  Tel. 95 7360 658
Refundacje kosztów wyposażenia Tel. 95 7360 652
Dotacje na działalność, PFRON Tel. 95 7360 655
Bony na zasiedlenie, PSU, CIS, Refundacja wynagrodzeń Tel. 95 7360 654
Skierowanie na staż, rozliczenie stażu, oferty pracy Tel. 95 7360 660 
KFS / SZKOLENIA Tel. 95 7360 663
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Tel. 95 7360 601
Tel. 95 7360 602
Tel. 95 7360 604
Tel. 95 7360 607
Tel. 95 7360 609
Tel. 95 7360 612
Tel. 95 7360 613
Tel. 95 7360 615 
Wydawanie zaświadczeń Tel. 95 7360 693
Dodatki aktywizacyjne, wypłata świadczeń Tel. 95 7360 689
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Tel. 95 7360 688
Filia w Kostrzynie n/Odrą  

.
 
Tel. 95 7522 188
email: zigoko@praca.gov.pl

Filia w Witnicy 
 
Tel. 95 7515 032
email: zigowi@praca.gov.pl
INFORMACJA URZĘDU  Tel. 95 7360 640
SEKRETARIAT (PUP Gorzów Wlkp.) Tel. 95 7360 643
email: zigo@praca.gov.pl
  Link do zadań w ramach Tarczy Antykryzyzowej relizowanych przez WUP i PUP,
Link do zadań relizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej przez ZUS.
 
Instrukcja -  Jak założyć Profil Zaufany. Profil można założyć również poprzez platformę Envelo (Poczta Polska),
Instrukcja  - Elektroniczna rejestracja przez internet.
 
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy odbywa się się z wykorzystaniem poniższych rozwiązań:
 • prerejestracja, która polega na złożeniu do Urzędu wniosku w postaci elektronicznej
  za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl. Osoba ma możliwość umówienia się do Urzędu w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników – pracownik Urzędu Pracy telefonicznie skontaktuje się z osobą w celu uzgodnienia szczegółów;
 • pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do Urzędu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym https://www.praca.gov.pl (Instrukcja  - Elektroniczna rejestracja przez internet). W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta w Urzędzie. 
 • złożenie kompletu dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do skrzynek podawczych – dotyczy osób niemających możliwości dokonania rejestracji za pośrednictwem portalu praca.gov.pl – nieposiadających dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o rejestrację ze skrzynki umieszczonej przed wejściem do urzędu (wzór wniosku). Po poprawnym wypełnieniu wniosku wraz z kompletem dokumentów i załącznikami, można przesłać dokumenty pocztą tradycyjną lub złożyć w skrzynce podawczej urzędu (rejestracji dokonuje się z datą wpływu poprawnie złożonych dokumentów, a nie z datą ich wysłania).
W obecnej sytuacji prosimy o korzystanie z pełnej rejestracji elektronicznej oraz prerejestracji. Informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl. Profil zauwany można założyć również poprzez platformę Envelo (Poczta Polska).

Aktualne oferty pracy, staże, praktyki zawodowe są publikowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Współpraca z pracodawcami: wszystkie wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się o organizację staży, refundację kosztów zatrudnienia, prac interwencyjnych, zatrudnianiem cudzoziemców, zgłoszenie oferty pracy, itp., prosimy kierować do urzędu za pośrednictwem usług elektronicznych lub drogą pocztową lub pozostawić w skrzynce podawczej urzędu, znajdującej się przed budynkiem (Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 110), w godzinach urzędowania.

W sprawie skargi i wniosków Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w każdy czwartek - telefonicznie 95 7360 643 w godzina 14:30 – 15:30.


Dodatkowe informacje na temat pracy urzędu.

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Franciszka Walczaka 110
66-400 Gorzów Wielkopolski,
Sekretariat tel. (95) 73 60 643
fax (95) 73 60 669
e-mail: zigo@praca.gov.pl
ePUAP: /PUP_Gorzow_Wlkp/SkrytkaESP
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 4
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax (95) 75 22 188
e-mail: zigoko@praca.gov.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Witnica

ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica
tel./fax (95) 751 50 32
e-mail: zigowi@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę