Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
 

Zasady obsługi klientów w budynku urzędu od 16 maja 2022 r.
 
Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemią związanym z koronawirusem covid-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, kierując się dobrem klientów jak i pracowników urzędu, informujemy, że nadal podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Prosimy o załatwianie spraw, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem poprzez portal praca.gov.pl lub EPUAP, lub telefonicznie lub poprzez email: zigo@praca.gov.pl lub listownie, korespondencję do urzędu można pozostawić w skrzynce podawczej przed wejściem do budynku, w godzinach urzędowania.

Prosimy o uzgodnienie terminu wizyty w urzędzie telefonicznie lub emailem.

Telefony do pracowników PUP:
 
Zgłoszenie oferty pracy, obsługa pracodawców Tel. 95 7360 664
Zatrudnianie cudzoziemców Tel. 95 7360 665
Tel. 95 7360 675
Prace interwencyjne Tel. 95 7360 653
Staże, Roboty publiczne, Bony na zasiedlenie, PSU, CIS  Tel. 95 7360 658
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Tel. 95 7360 652
Środki na podjęcie działalności gospodarczej,  PFRON Tel. 95 7360 655
Refundacje kosztów wynagrodzeń DPS / WRiSPZ Tel. 95 7360 657
Oferty pracyskierowanie na staż  Tel. 95 7360 604 lub 660  
KFS / SZKOLENIA
Opłaty: nostryfikacyja dyplomu / ukończenia studiów
Tel. 95 7360 663 
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Tel. 95 7360 601
Tel. 95 7360 602
Tel. 95 7360 603
Tel. 95 7360 606
Tel. 95 7360 612
Informacja / Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy / Oferty pracy  - w języku ukraińskim 
Flaga UA
Tel. 95 7360 613
Wydawanie zaświadczeń Tel. 95 7360 693
Dodatki aktywizacyjne, Opieka nad dzieckiem / Osobą zależną, Zwrot kosztów dojazdu  Tel. 95 7360 689
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Tel. 95 7360 688

Filia w Kostrzynie n/Odrą  
 
Tel. 95 7522 188
email: zigoko@praca.gov.pl
Filia w Witnicy  Tel. 95 7515 032
email: zigowi@praca.gov.pl
INFORMACJA URZĘDU  Tel. 95 7360 640
SEKRETARIAT (PUP Gorzów Wlkp.) Tel. 95 7360 643
email: zigo@praca.gov.pl
 
 
Instrukcja -  Jak założyć Profil Zaufany. Profil można założyć również poprzez platformę Envelo (Poczta Polska),
Instrukcja  - Elektroniczna rejestracja przez internet.
 
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy odbywa się się z wykorzystaniem poniższych rozwiązań:
  • prerejestracja, która polega na złożeniu do Urzędu wniosku w postaci elektronicznej
    za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl. Osoba ma możliwość umówienia się do Urzędu w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników – pracownik Urzędu Pracy telefonicznie skontaktuje się z osobą w celu uzgodnienia szczegółów;
  • pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do Urzędu wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym https://www.praca.gov.pl (Instrukcja  - Elektroniczna rejestracja przez internet). W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta w Urzędzie. 
  • złożenie kompletu dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do skrzynek podawczych – dotyczy osób niemających możliwości dokonania rejestracji za pośrednictwem portalu praca.gov.pl – nieposiadających dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o rejestrację ze skrzynki umieszczonej przed wejściem do urzędu (wzór wniosku). Po poprawnym wypełnieniu wniosku wraz z kompletem dokumentów i załącznikami, można przesłać dokumenty pocztą tradycyjną lub złożyć w skrzynce podawczej urzędu (rejestracji dokonuje się z datą wpływu poprawnie złożonych dokumentów, a nie z datą ich wysłania).
W obecnej sytuacji prosimy o korzystanie z pełnej rejestracji elektronicznej oraz prerejestracji. Informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl. Profil zaufany można założyć również poprzez platformę Envelo (Poczta Polska).

Aktualne oferty pracy, staże, praktyki zawodowe są publikowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Współpraca z pracodawcami: wszystkie wnioski wraz z załącznikami związane z ubieganiem się o organizację staży, refundację kosztów zatrudnienia, prac interwencyjnych, zatrudnianiem cudzoziemców, zgłoszenie oferty pracy, itp., prosimy kierować do urzędu za pośrednictwem usług elektronicznych lub drogą pocztową lub pozostawić w skrzynce podawczej urzędu, znajdującej się przed budynkiem (Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 110), w godzinach urzędowania.

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w każdy czwartek - telefonicznie 95 7360 643 w godzina 14:30 – 15:30.

_______________________________________________________________________________
 

Tarcza logo

 
Link do zadań w ramach Tarczy Antykryzyzowej relizowanych przez WUP i PUP,
Link do zadań relizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej przez ZUS.

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Franciszka Walczaka 110
66-400 Gorzów Wielkopolski,
Sekretariat tel. (95) 73 60 643
fax (95) 73 60 669
e-mail: zigo@praca.gov.pl
ePUAP: /PUP_Gorzow_Wlkp/SkrytkaESP
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 4
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax (95) 75 22 188
e-mail: zigoko@praca.gov.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Witnica

ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica
tel./fax (95) 751 50 32
e-mail: zigowi@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę